Phớt lờ “lệnh” phá dỡ, “công trình tạm” của Mường Thanh vẫn nhận tiệc

Lên top