Phổ biến tình trạng khai hai giá khi mua bán bất động sản để né thuế

Người dân làm thủ tục mua bán nhà đất tại phòng công chứng.
Người dân làm thủ tục mua bán nhà đất tại phòng công chứng.
Người dân làm thủ tục mua bán nhà đất tại phòng công chứng.
Lên top