PHILUX Capital Advisors đầu tư 200 triệu USD vào Tập đoàn Hoàng Quân

Một dự án nhà ở tại Bình Chánh của Tập đoàn Hoàng Quân
Một dự án nhà ở tại Bình Chánh của Tập đoàn Hoàng Quân
Một dự án nhà ở tại Bình Chánh của Tập đoàn Hoàng Quân
Lên top