Phí công chứng hợp đồng thế chấp sổ đỏ

Phí công chứng hợp đồng thế chấp sổ đỏ tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp. Ảnh: MH
Phí công chứng hợp đồng thế chấp sổ đỏ tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp. Ảnh: MH
Phí công chứng hợp đồng thế chấp sổ đỏ tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp. Ảnh: MH
Lên top