Phê duyệt “siêu dự án” bất động sản 6 tỉ USD tại TPHCM