Phê duyệt đề cương phát triển đô thị Hà Nội đến năm 2030

Quy hoạch chung toàn thành phố Hà Nội gồm 1 đô thị trung tâm thành phố Hà Nội và 5 đô thị vệ tinh. (Ảnh minh họa)
Quy hoạch chung toàn thành phố Hà Nội gồm 1 đô thị trung tâm thành phố Hà Nội và 5 đô thị vệ tinh. (Ảnh minh họa)
Quy hoạch chung toàn thành phố Hà Nội gồm 1 đô thị trung tâm thành phố Hà Nội và 5 đô thị vệ tinh. (Ảnh minh họa)
Lên top