Phát triển nhà ở xã hội: Đang thiếu những yếu tố nào?

Nhu cầu nhà ở xã hội vẫn rất cao. Ảnh: Phan Anh
Nhu cầu nhà ở xã hội vẫn rất cao. Ảnh: Phan Anh
Nhu cầu nhà ở xã hội vẫn rất cao. Ảnh: Phan Anh
Lên top