Phát triển BĐS nghỉ dưỡng ở khu kinh tế: Cần thoát lối quản lý cũ

Lên top