Phát hiện sai phạm bố trí nhà ở xã hội ở Đà Nẵng, hơn 1 năm vẫn chưa xử lý

Thanh tra TP. Đà Nẵng phát hiện nhiều sai phạm tại chung cư An Trung 2.
Thanh tra TP. Đà Nẵng phát hiện nhiều sai phạm tại chung cư An Trung 2.
Thanh tra TP. Đà Nẵng phát hiện nhiều sai phạm tại chung cư An Trung 2.
Lên top