Phạt hành chính 6 "cò đất" lập Facebook mạo danh Becamex IDC

Phạt hành chính 6 "cò đất" lập Facebook mạo danh Becamex IDC. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Phạt hành chính 6 "cò đất" lập Facebook mạo danh Becamex IDC. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Phạt hành chính 6 "cò đất" lập Facebook mạo danh Becamex IDC. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Lên top