Phạt đến 1 tỉ đồng với hành vi phân lô bán nền khi chưa đủ điều kiện

Phân lô bán nền sai quy định, chủ đầu tư có thể bị phạt tới 1 tỉ đồng. Ảnh: T.Chí
Phân lô bán nền sai quy định, chủ đầu tư có thể bị phạt tới 1 tỉ đồng. Ảnh: T.Chí
Phân lô bán nền sai quy định, chủ đầu tư có thể bị phạt tới 1 tỉ đồng. Ảnh: T.Chí
Lên top