Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đóng băng, nhà đầu tư tháo chạy

Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đang rất khó khăn vì dịch bệnh. Ảnh: Bảo Chương
Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đang rất khó khăn vì dịch bệnh. Ảnh: Bảo Chương
Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đang rất khó khăn vì dịch bệnh. Ảnh: Bảo Chương
Lên top