Phải nộp những khoản tiền gì khi làm sổ đỏ?

Có tối đa 5 loại phí phải nộp khi làm sổ đỏ.
Ảnh: LĐO.
Có tối đa 5 loại phí phải nộp khi làm sổ đỏ. Ảnh: LĐO.
Có tối đa 5 loại phí phải nộp khi làm sổ đỏ. Ảnh: LĐO.
Lên top