Phải làm gì để tránh mất tiền oan khi mua đất đang thế chấp ngân hàng?

Mọi giấy tờ giao dịch nộp tiền khi mua bán đất phải ghi nội dung rõ ràng và lưu giữ cẩn thận.
Ảnh minh họa: LĐO.
Mọi giấy tờ giao dịch nộp tiền khi mua bán đất phải ghi nội dung rõ ràng và lưu giữ cẩn thận. Ảnh minh họa: LĐO.
Mọi giấy tờ giao dịch nộp tiền khi mua bán đất phải ghi nội dung rõ ràng và lưu giữ cẩn thận. Ảnh minh họa: LĐO.
Lên top