ParkCity Hanoi đón Khách tham quan Khu tiện ích 10 triệu USD

Khu tiện ích ParkCity Club được đầu tư 10 triệu USD.
Khu tiện ích ParkCity Club được đầu tư 10 triệu USD.