Ông Trịnh Văn Quyết: “Đây là thời điểm vàng để mua nhà”

Chủ tịch Tập đoàn FLC phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: T.TUẤN
Chủ tịch Tập đoàn FLC phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: T.TUẤN
Chủ tịch Tập đoàn FLC phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: T.TUẤN
Lên top