Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: Sẽ mời "Đại bàng chúa" sẽ đổ tiền vào Đà Nẵng

"Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Ảnh: HL
"Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Ảnh: HL
"Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Ảnh: HL
Lên top