Ông Dũng "lò vôi" nói về pháp lý 4ha đất hiến bán lấy tiền chống COVID-19

Ông Dũng "lò vôi" đề nghị hiến 4ha đất để bán đấu giá lấy kinh phí sắm vật tư y tế chống COVID1-9. Ảnh: Đình Trọng
Ông Dũng "lò vôi" đề nghị hiến 4ha đất để bán đấu giá lấy kinh phí sắm vật tư y tế chống COVID1-9. Ảnh: Đình Trọng
Ông Dũng "lò vôi" đề nghị hiến 4ha đất để bán đấu giá lấy kinh phí sắm vật tư y tế chống COVID1-9. Ảnh: Đình Trọng
Lên top