Ông chủ Cocobay: Vỡ trận là đương nhiên, tôi, người đầu tiên thừa nhận

Dự án Cocobay Đà Nẵng vừa đưa ra thông tin không thể thực hiện cam kết 12%/năm với khách hàng. Ảnh: T.DŨNG
Dự án Cocobay Đà Nẵng vừa đưa ra thông tin không thể thực hiện cam kết 12%/năm với khách hàng. Ảnh: T.DŨNG
Dự án Cocobay Đà Nẵng vừa đưa ra thông tin không thể thực hiện cam kết 12%/năm với khách hàng. Ảnh: T.DŨNG
Lên top