Ôm đất vàng Cầu Giấy, dự án Seven Star vẫn hoang lạnh nhiều năm

Lên top