Núp bóng liên kết, xây dựng trái phép, dây dưa trả đất quốc phòng

Doanh nghiệp chiếm đât quốc phòng xây dựng trái phép ở Nha Trang. Ảnh CC
Doanh nghiệp chiếm đât quốc phòng xây dựng trái phép ở Nha Trang. Ảnh CC
Doanh nghiệp chiếm đât quốc phòng xây dựng trái phép ở Nha Trang. Ảnh CC
Lên top