Novaland nhận giải thưởng doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc Châu Á 2019

Tập đoàn Novaland vinh dự được nhận giải thưởng Kinh doanh xuất sắc Châu Á 2019.
Tập đoàn Novaland vinh dự được nhận giải thưởng Kinh doanh xuất sắc Châu Á 2019.
Tập đoàn Novaland vinh dự được nhận giải thưởng Kinh doanh xuất sắc Châu Á 2019.
Lên top