Novaland hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Khách sạn Minor

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Novaland và Tập đoàn Khách sạn Minor
Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Novaland và Tập đoàn Khách sạn Minor
Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Novaland và Tập đoàn Khách sạn Minor
Lên top