Novaland được vinh danh “Top 10 doanh nghiệp bền vững 2019”

Đại diện Tập đoàn Novaland vinh dự nhận giải thưởng
Đại diện Tập đoàn Novaland vinh dự nhận giải thưởng
Đại diện Tập đoàn Novaland vinh dự nhận giải thưởng
Lên top