THE SAPPHIRE 3 VINHOMES SMART CITY:

Nóng sốt ngay khi vừa ra mắt

Khu Vườn Nhật 6,1ha được coi là “kỳ quan” của đại đô thị Vinhomes Smart City. Ảnh: PV
Khu Vườn Nhật 6,1ha được coi là “kỳ quan” của đại đô thị Vinhomes Smart City. Ảnh: PV
Khu Vườn Nhật 6,1ha được coi là “kỳ quan” của đại đô thị Vinhomes Smart City. Ảnh: PV
Lên top