Nơi từng "đánh nhau để tranh mua đất" còn gì khi cơn sốt đi qua?

Lên top