Nỗi lo về nợ xấu từ trái phiếu bất động sản

Các chuyên gia bắt đầu lo ngại với câu chuyện nợ xấu trái phiếu bất động sản. Ảnh: Tú Minh
Các chuyên gia bắt đầu lo ngại với câu chuyện nợ xấu trái phiếu bất động sản. Ảnh: Tú Minh
Các chuyên gia bắt đầu lo ngại với câu chuyện nợ xấu trái phiếu bất động sản. Ảnh: Tú Minh
Lên top