Ninh Thuận: Nhiều địa phương cho thuê đất nông nghiệp "quên" đấu giá

Nhà máy nước Cà Ná - Phước Nam được đầu tư xây dựng hơn 200 tỷ đồng bị bỏ hoang. Ảnh: Lữ Hồ
Nhà máy nước Cà Ná - Phước Nam được đầu tư xây dựng hơn 200 tỷ đồng bị bỏ hoang. Ảnh: Lữ Hồ
Nhà máy nước Cà Ná - Phước Nam được đầu tư xây dựng hơn 200 tỷ đồng bị bỏ hoang. Ảnh: Lữ Hồ
Lên top