Những trường hợp nào được miễn giấy phép xây dựng từ đầu năm 2021?

Sắp tới, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng sẽ được đơn giản hóa. Ảnh: Thông Chí
Sắp tới, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng sẽ được đơn giản hóa. Ảnh: Thông Chí
Sắp tới, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng sẽ được đơn giản hóa. Ảnh: Thông Chí
Lên top