Những trường hợp bị thu hồi đất nhưng không được đền bù

Luật Đất đai 2013 quy định 23 trường hợp bị  thu hồi đất nhưng không bồi thường.
Ảnh minh họa: Thiên Phúc
Luật Đất đai 2013 quy định 23 trường hợp bị thu hồi đất nhưng không bồi thường. Ảnh minh họa: Thiên Phúc
Luật Đất đai 2013 quy định 23 trường hợp bị thu hồi đất nhưng không bồi thường. Ảnh minh họa: Thiên Phúc
Lên top