Những hoạt động xây dựng không yêu cầu chứng chỉ hành nghề

Trong một số trường hợp không cần chứng chỉ hành nghề xây dựng. Ảnh: Thành Đông
Trong một số trường hợp không cần chứng chỉ hành nghề xây dựng. Ảnh: Thành Đông
Trong một số trường hợp không cần chứng chỉ hành nghề xây dựng. Ảnh: Thành Đông
Lên top