Những hành vi cán bộ, công chức bị cấm thực hiện trong lĩnh vực đất đai

Pháp luật đã có quy định rõ về 25 hành vi công chức không được thực hiện trong lĩnh vực đất đai. Ảnh: LĐO
Pháp luật đã có quy định rõ về 25 hành vi công chức không được thực hiện trong lĩnh vực đất đai. Ảnh: LĐO
Pháp luật đã có quy định rõ về 25 hành vi công chức không được thực hiện trong lĩnh vực đất đai. Ảnh: LĐO
Lên top