Những điều cần biết rõ về hệ số sử dụng đất

Hệ số sử dụng đất là tỉ lệ của tổng diện tích sàn của công trình gồm cả tầng hầm trên tổng diện tích lô đất. Ảnh: Cường Ngô
Hệ số sử dụng đất là tỉ lệ của tổng diện tích sàn của công trình gồm cả tầng hầm trên tổng diện tích lô đất. Ảnh: Cường Ngô
Hệ số sử dụng đất là tỉ lệ của tổng diện tích sàn của công trình gồm cả tầng hầm trên tổng diện tích lô đất. Ảnh: Cường Ngô
Lên top