Những chung cư cũ tại Hà Nội được ưu tiên cải tạo, xây dựng lại

Hà Nội đồng ý chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Ảnh: TG
Hà Nội đồng ý chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Ảnh: TG
Hà Nội đồng ý chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Ảnh: TG
Lên top