Nhiều vi phạm trật tự xây dựng ở phường Hoàng Liệt: Ai chịu trách nhiệm?

Lên top