Nhiều vi phạm khi xây dựng "khu sinh thái" trên đất rừng ở Can Lộc, Hà Tĩnh

Những căn chòi được ông Giáp cho dựng lên trong đất rừng mà dư luận cho rằng làm khu sinh thái. Ảnh: TT
Những căn chòi được ông Giáp cho dựng lên trong đất rừng mà dư luận cho rằng làm khu sinh thái. Ảnh: TT
Những căn chòi được ông Giáp cho dựng lên trong đất rừng mà dư luận cho rằng làm khu sinh thái. Ảnh: TT
Lên top