Nhiều người đặt mục tiêu mua nhà giữa dịch COVID-19

Nhiều chính sách đang đẩy mạnh trợ lực cho thị trường bất động sản cuối năm. Ảnh Cao Nguyên.
Nhiều chính sách đang đẩy mạnh trợ lực cho thị trường bất động sản cuối năm. Ảnh Cao Nguyên.
Nhiều chính sách đang đẩy mạnh trợ lực cho thị trường bất động sản cuối năm. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top