Nhiều người cùng mua chung một thửa đất, sổ đỏ sẽ ghi tên ai?

Lên top