Nhiều khúc mắc trong thu hồi đất trường chuyên Trần Phú - Hải Phòng

Phiên tòa được tuyên lúc 20h tối 26.3 sau một ngày làm việc - ảnh HH
Phiên tòa được tuyên lúc 20h tối 26.3 sau một ngày làm việc - ảnh HH
Phiên tòa được tuyên lúc 20h tối 26.3 sau một ngày làm việc - ảnh HH
Lên top