Nhiều hàng quán Hà Nội "cửa đóng then cài", chật vật tìm hướng mở cửa lại

Lên top