Nhiều chủ đầu tư “om” gần 345 tỉ đồng phí bảo trì chung cư

Bộ Xây dựng quyết liệt chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì chung cư. Ảnh Cao Nguyên.
Bộ Xây dựng quyết liệt chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì chung cư. Ảnh Cao Nguyên.
Bộ Xây dựng quyết liệt chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì chung cư. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top