Nhập nhèm giao đất, doanh nghiệp xây khu du lịch lấn di tích

Dù đã bị rút giấy phép đầu tư nhưng công ty Hải Đăng vẫn thu phí làm du lịch trong thời gian qua. Ảnh: H.L
Dù đã bị rút giấy phép đầu tư nhưng công ty Hải Đăng vẫn thu phí làm du lịch trong thời gian qua. Ảnh: H.L
Dù đã bị rút giấy phép đầu tư nhưng công ty Hải Đăng vẫn thu phí làm du lịch trong thời gian qua. Ảnh: H.L
Lên top