Nhà tái định cư ở Hà Nội: Xuống cấp, nhếch nhác, ô nhiễm đến bao giờ?

Ba tòa nhà tái định cư ở quận Long Biên, Hà Nội bị đề xuất phá bỏ đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: LÊ QUÂN
Ba tòa nhà tái định cư ở quận Long Biên, Hà Nội bị đề xuất phá bỏ đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: LÊ QUÂN
Ba tòa nhà tái định cư ở quận Long Biên, Hà Nội bị đề xuất phá bỏ đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: LÊ QUÂN
Lên top