Nhà tái định cư "ế ẩm", cần giải pháp hợp lý hơn

Hàng ngàn căn hộ nhà tái định cư đã được xây xong từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn còn 5.300 căn không có người ở. Ảnh: Duy Quang
Hàng ngàn căn hộ nhà tái định cư đã được xây xong từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn còn 5.300 căn không có người ở. Ảnh: Duy Quang
Hàng ngàn căn hộ nhà tái định cư đã được xây xong từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn còn 5.300 căn không có người ở. Ảnh: Duy Quang
Lên top