Nhà phố 7 tỉ đồng hơn 100m2 của quán quân "Cười xuyên Việt" Lê Dương Bảo Lâm

Lê Dương Bảo Lâm và vợ sống trong nhà phố hơn 100m2. Ảnh: NSCC
Lê Dương Bảo Lâm và vợ sống trong nhà phố hơn 100m2. Ảnh: NSCC
Lê Dương Bảo Lâm và vợ sống trong nhà phố hơn 100m2. Ảnh: NSCC
Lên top