Nhà ở xã hội tại TPHCM: Nguồn cung giảm, người thu nhập thấp khó tiếp cận

Tháng 10.2020, UBND TPHCM đã ra “tối hậu thư” yêu cầu Dự án tổ hợp nhà ở - nhà ở xã hội Tân Bình bàn giao nhà cho người dân sau hơn 4 năm trễ hẹn. Ảnh: Hữu Huy
Tháng 10.2020, UBND TPHCM đã ra “tối hậu thư” yêu cầu Dự án tổ hợp nhà ở - nhà ở xã hội Tân Bình bàn giao nhà cho người dân sau hơn 4 năm trễ hẹn. Ảnh: Hữu Huy
Tháng 10.2020, UBND TPHCM đã ra “tối hậu thư” yêu cầu Dự án tổ hợp nhà ở - nhà ở xã hội Tân Bình bàn giao nhà cho người dân sau hơn 4 năm trễ hẹn. Ảnh: Hữu Huy
Lên top