Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhà ở xã hội sẽ không còn giá tạm tính giúp người dân dễ dàng được cấp sổ đỏ