Nhà ở riêng lẻ xây 4 tầng hầm: Giao Bộ Xây dựng chủ trì giải quyết

Công trình 4 tầng hầm ở Hà Nội được dư luận quan tâm. Ảnh: CN
Công trình 4 tầng hầm ở Hà Nội được dư luận quan tâm. Ảnh: CN
Công trình 4 tầng hầm ở Hà Nội được dư luận quan tâm. Ảnh: CN
Lên top