Nhà ở riêng lẻ có 4 tầng hầm: Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội làm rõ

Ngay từ khi xây dựng, người dân sống khu vực xung quanh đã nhiều lần phản ánh về bất cập trong việc cấp giấy phép xây dựng công trình cho gia đình ông Lê Công. Ảnh CN.
Ngay từ khi xây dựng, người dân sống khu vực xung quanh đã nhiều lần phản ánh về bất cập trong việc cấp giấy phép xây dựng công trình cho gia đình ông Lê Công. Ảnh CN.
Ngay từ khi xây dựng, người dân sống khu vực xung quanh đã nhiều lần phản ánh về bất cập trong việc cấp giấy phép xây dựng công trình cho gia đình ông Lê Công. Ảnh CN.
Lên top