Nhà ngập sâu trong mưa lũ, dân Nha Trang oán trách các dự án san nền làm khu đô thị